LIKE ONS

zaterdag 16 oktober 2004

Ach zo! Wordt de plotselaar van tijdelijke ideolotie nu tegenstrevend! Van verkwistelarij is noch sprake noch zegge noch schrijve. Uw kwistendom lijkt mij niet onverveerd en wel in redenen nu volgend uitgesmeerd:
1- Uw 'kloknegerend tijdsbeslag' is een paradans(*)
2- Opstaan is hier ongepast. Zit neder en leg zaken vast! (Daar sta ik op, al zeg ik het zelf)
3- Het gaat hier niet om wat ik want, want 'omdat ik wil' wil nog niet zeggen 'daarom ik zeg'
4- Idealen zijn zogezegd niet ideaal maar idioot. Om in uw woorden te spreken vallen zij buiten 'het blokje', zijn zij er als het ware door uzelf aan vastgekleefd. Zij maken van u een 'reclameblokje'.
5- Het 'blokje' dat ik dus bezit, is gladder en modern van snit.
6- Afleiding bestaat slechts voor de afgeleide, die zich verraadt door te zeggen dat zelfs comminiminie hem van zijn apropos kan brengen. Commaar op met die commirikatie en laat die communisticatische praat voor wat het is.
7- Het heilige. Wat u aanziet voor 'waan naar de zee dragerij (de waanzee)' is in feite handje-druk van hogerhand. U past hier eerder handje-klap.

Ingekort en gesimplificeerd gesteld: Verlaat nu toch het 'blokkendoos-niveau'. Eet met mij de hete brij!

(*) = Misbruikte bewegingsvrijheid, die door de tegenstelling in zichzelf (hoe kan een tijdsbeslag nu kloknegerend zijn?) niet tot verdieping maar tot vertroebeling van het oppervlaktewater leidt.

Geen opmerkingen: