LIKE ONS

dinsdag 19 oktober 2004

Professius T. Taal en Sim Sala Bubbelebim gaan op vakantie met een zilvere auto.

Misschien tot ziens.

Misschiens.

zaterdag 16 oktober 2004

Ach zo! Wordt de plotselaar van tijdelijke ideolotie nu tegenstrevend! Van verkwistelarij is noch sprake noch zegge noch schrijve. Uw kwistendom lijkt mij niet onverveerd en wel in redenen nu volgend uitgesmeerd:
1- Uw 'kloknegerend tijdsbeslag' is een paradans(*)
2- Opstaan is hier ongepast. Zit neder en leg zaken vast! (Daar sta ik op, al zeg ik het zelf)
3- Het gaat hier niet om wat ik want, want 'omdat ik wil' wil nog niet zeggen 'daarom ik zeg'
4- Idealen zijn zogezegd niet ideaal maar idioot. Om in uw woorden te spreken vallen zij buiten 'het blokje', zijn zij er als het ware door uzelf aan vastgekleefd. Zij maken van u een 'reclameblokje'.
5- Het 'blokje' dat ik dus bezit, is gladder en modern van snit.
6- Afleiding bestaat slechts voor de afgeleide, die zich verraadt door te zeggen dat zelfs comminiminie hem van zijn apropos kan brengen. Commaar op met die commirikatie en laat die communisticatische praat voor wat het is.
7- Het heilige. Wat u aanziet voor 'waan naar de zee dragerij (de waanzee)' is in feite handje-druk van hogerhand. U past hier eerder handje-klap.

Ingekort en gesimplificeerd gesteld: Verlaat nu toch het 'blokkendoos-niveau'. Eet met mij de hete brij!

(*) = Misbruikte bewegingsvrijheid, die door de tegenstelling in zichzelf (hoe kan een tijdsbeslag nu kloknegerend zijn?) niet tot verdieping maar tot vertroebeling van het oppervlaktewater leidt.

woensdag 13 oktober 2004

Zegt de waandrager van bekommentarieel beslag. Het was deze pisang die aanspoorde dan wel afstevende op commirikatie, maar dit mijn bewaarde vriend stevelt geregeld recht af op comminiminie. Kleinscherend woordverkwistelarei! Maak je nuttig en zeg waar het op staat. Sta op en doe iets nuttigs. 'Welgemeend gedrag siert de mensch.' zei mijn oma altijd en dat meende ze. Het gaat in dit tijdsbeslag bij hardheid, kloknegerend. En juist in dat tijdsbeslag zeg ik, kleinzoon van mijn oma, hou vast aan idealen maar to hell wit wat je want. Je hebt een blokje gekregen toen je werd geboren, gebruik hem dan ook en leidt mij niet af.

Dankje.

maandag 11 oktober 2004

Het begint er sterk naar te ruiken, dat mijn collega (voorheen vriend) uitnodiging en advisatie van mijnentwege in de wind slaat. Al zal hijzelf tegenwerpen dat het juist die wind is die riekt, maar juist daar komt zijn achterwerk uit de kast! Mijn frustraat bestaat hieruit, dat de wind waarin mijn goedbedoelde commentariaat wordt geslagen door onder-ondergetekende, exact dezelfde wind is als die waarop mijn kritieke repliek betrekking betrof. Wederom wordt hieronder geactualiseerd en, erger nog, nu ook nog eens op regionale schaal. Tot wie richt hij zich? Vragen wij ons af. Tot zichzelf misschien?

(En uit de serie Vergeten Dichters, een gedicht van Ferdinand Fer Dinant, ook wel Vergeetachtige Ferdy genoemd:

Ik ben in rijmen zo ontzetttend slecht
Dat ik niet eens meer weet wat ik zojuist heb gezegd


Dit gedicht noemde hij destijds "Het twee-minuten gedicht". Bij voordracht liet hij vaak tussen de twee zinnen een stilte van twee minuten vallen.)
Het Centraal Station te Rotterdam remt niet voor koolhazen*

(*) = Het soort hazen dat associatiesprongetjes beter maakt dan menigeen mens dat kan. De populatie van dit soort hazen blijft dan ook en zal dan ook blijven groeien tot in de lengte der dagen. Al is het slechts in mijn hoofd.

woensdag 6 oktober 2004

Actualisaties, waarde collega, zijn een teken van gebrek aan Inspiralisatie(*). Mijns inziens. Laten wij ons daaraan niet overgeven. Maar vechten tot op het blote bot! Pareer mij dan, als je kan. Breek hierop uw hersenpan. Maar zie dat uw genotspalet(**) zich niet vermengt met denkballet(***)!

Idioot!

(*) = Inspiratie die ontstaat door in steeds hogere intellectuele denkpatronen om een concept heen te draaien(in abstracte zin, al denkende).
(**) = Het spectrum van het zinnelijk genot.
(***) = Artistieke vorm van hersenactiviteit waarmee op gestileerde wijze associatiesprongetjes worden gemaakt.