LIKE ONS

woensdag 25 augustus 2004

THE ENDLESS POST

-Zeg, Sim Sala Bubbelebim, is dit die post waar je om vroeg?

+Dat hangt er van af. Waar vanaf? Van een richel in een ravijn in Utrecht.

-Een ravijn in Utrecht? Sinds wanneer zijn er ravijnen in Utrecht?

+Ehm...sinds ik jou om die post vroeg. Op dat moment is er een scheur in de aarde ontstaan, midden in Utrecht. En daarin zag men toen deze post hangen.

-Wow! Mischien moet je het dan voortaan niet met een schreeuwmachine vragen, maar gewoon. Gewoon met je mond.

+Ow...sorry van die schreeuwmachine maar ik had hem net nieuw en ik wilde hem even testen. Het was niet als verwijt bedoeld. Maar vervolgens wachtte jij zo lang met die post dat ik op dit moment bijna weer zin krijg om mijn schreeuwmachine aan te zetten!

-Ach het is maar wat je bedoelt met aan. Mijn neef kwam er laatst met een sneeuwmachine mee.

+Ik bedoel het meer zoals je de TV zet. Hoor ik nu trouwens het geruis van jouw fluisterapparaat? By the way, I wish you a merry mambo.

-Ja, maar dat kan altijd nog niet waar wel gebroken zwaan zin, nigger. And a merry mambo to you my friend. Got any plans for tonight? I know they're throwing a mambo jambo party at Ziggers.

+Tsjonge, ik wist niet dat je kwaad werd. Begrijpen we elkaar nu verkeerd, of niet meer, of juist voor het eerst? Of hebben we elkaar nooit begrepen? Of begrijp je me nu niet? Trouwens:
Schreeuwmachine: zelfst. nw. Communicatie, apparaat dat in de 19de eeuw gebruikt werd om met slechthorenden te communiceren. Na de uitvinding van het gehoorapparaat(zie gehoorapparaat) in onbruik geraakt.
Ben ik toch benieuwd naar jouw fluisterapparaat.

-Mijn fluisterapparaat is in onbruik geraakt na de uitvinding van de val van de Berlijnse muur. Ondanks mijn oorverdovende middelen heeft hij die val niet overleefd.

+(Fluisterend:)Even iets anders, namelijk: Ik ben bezig met het schrijven van onze eerste hit betituleerd "Dit lied heet helemaal niet zo", heb jij nog ideologieen(ik zit achter een anti-trema PC)of idealisaties aangaande mijn conceptualiserend voorstel dienaangaande? Zojawel, contactueer mij dan in spoedig tijdsbestek.
(Hierbij excuseer ik mij tegenover de lezer voor deze 'endless post', dit gaat natuurlijk helemaal nergens over. Vergeet maar dat we deze post ooit begonnen zijn, en scroll in de toekomst ook maar niet terug naar deze post, al blijft hij zich dagelijks uitbreiden. Deze post is, zoals u natuurlijk zelf ook wel ziet, volkomen uit de hand gelopen en heeft samenhang noch kant noch wal-raking noch een gunstige invloed op uw eigen logisch denken. Excuses nogmaals. Mocht u desondankbaar tips hebben over het onvermijdelijke verdere verloop van deze post verzoekizeer ik u zich te wenden tot emailologische contactualisatie van den Ick oftwel den collega mijns namende den PTT. Snappueert u? Bedoelende (ick aldus) bubbelebim@hotmail.com, Weledelgegroet, SBB.)

-Juist, ditgeen behelst zeker dat veschrikkelijkste wat in ieder tijdsbestek van de hand van de Bubbelebim getrokken is. Voordat onzer aller welgemeende excuseersels. Een lichtpunt in dezer waanzee; er was geen pisang die dit eindeloos communiceren volgde, laat staan op de voet. Ditgeen ook betekende dat geen pisang dit excusee vernemen zal. Deshalve zijn wij tezaam van de Bubbelebim gewaarborgd voor enig negatief commentarieel beslag aangaande dit hele op zichzelfslaande communicatorisch verdraaide verhaal, ook wel The Endless Post genaamd. Ten gelukken vinden wij van de Bubbelebim onszelf tenminsten nog belachelijk goed, danwel slecht. Wissewasjes omtrent zaken uit die hoek zijn voor ons hedentendage van nutteloos belang. We hebben er ook helemaal geen tijd meer voor. Desalniettemin zal dit aller gepost tot die dagen door gaan als dat nodig blijkt en zal ons nederlands met schrede sprongen over stad en wal gesproten worden. Mijn dank is een boot.

+Dit op voorhand door mij afwezenlijk bejegende meta-excusee, dat wil zeggen excusee in excusatio, moet gelezen worden als op zichzelfstaand, -slaand en over zichzelf gaand. Derhalve stroomt uit de excusees danwel offensies aan het adres van respectueel de lezer danwel mijzelve geheel en al de betekenis die men er zelfs zelf aan gegeven vermocht. Hiermede is ipso facto geproeveerd dat in wezen deze post belachelijk goed IS. Daar ik deze zin dorst schrijven en men niet in tegendeling kan geraken met betrekking tot deze 'Endless Post', door mij van lieverlee(liever) de 'Eindeloze Plaatsing' ofwel 'Onenige Verplaatsing' genoemificeerd. Het algemeen nutteloos belang dat gediend is met onze verhelderende onverwarring, waarbij men te allen tijde moet oppassen deze geen duidelijkheid te noemen daar zij dat niet is, is het fletse licht dat schijnt op een vermoeide en geprogrammeerde geest te doen opflitsen en wel op de plaatsen waar zij het meest in elkaar gedraaid zit. De plaatsen met andere, vreemdere woorden dus, waar zij op zichzelfslaand is. Hiermede hopelik afdoende geformuliseerd hebbende, de afstand die ik neem van elk excusee aan elk adres waarmee ik dreig geassoccieerd te raken. Dit om aan te sturen op verdere brouillering van het Bubbelebimbestuur, te Haarlem. Waarbij dat laatste als grapje gelezen dient. Haarlem bestaat natuurlijk niet op de kaart(onze kaart, DE kaart). Maar daar weet mijn collega meer van, aangezien hij de portefeuille Bubbelebimse Steden beheeriseert.

-Gevolg! Overbelasting hieromtrend dient niet enkel bij voorbaat, dan wel ten aller tijdsbestek voorkomen te worden. Wij zijn niet het soort ambtenarieel constituut dat dagen achtereen werkt aan becommentariele beslagen aangaande zaken van onderlingse nietszeggendheid. Wij houden onszelf hier dan ook juist weer verre van en dupliceren enkel met veel woorden dat wat toch al begrepen was. Wij zeggen dus niks nieuws, maar doen ditgezegde uiteraard in zulks woordenschat dat geen pisang op dit aardkrocht zijn brein in een lijn alomtrend dit gezakene allesomvattende krijgen zal. Daarmede mist dus de lezer of lezeres (wij van de porteffeuille Bubbelebimse Steden houden enorm van vrouwen) dus datgene wat nu juist het geschiedeniswonder (zoals wij dat hier zo liefkozend benamen) behelst. En daarmede zijn enkel Sim Sala Bubbelebim en Professius T. Taal op gelijke grond met het onbeneembare ondernemingsschap dat op onverklaarbare wijze deze wereld ten goede zou moeten komen gezien het feit dat wij ons klupje zijn begonnen. Hiernaast nog vermeld dient te worden dat zulks zeggenschap op voorhand ook verkeerd geinterpreteerd kan zijn of dient te worden of wordt of is. Al zou dat ook weer part of the deal zijn. Zoals u nu onderhand niet begrijpt wat ik niet bedoel.
PS: Na veler aanvraag zijn wij van de portefeuille Bubbelebimse Steden overgegaan op het overwegen van het plaatsen van de plaatsnaam Haarlem op onze kaart, DE kaart, maar de onderhandelingen zijn nog in overleg. De wandelgangen beweren dat medio Mei 2005 overgegaan zou kunnen worden met het daadwerkelijke besluit. De plaatsnaam zou dan zo'n 2,5 cm van Baltimore komen te liggen. (als we die nog kunnen vinden) Deze informatie is natuurlijk uiteraard echter niet van mij afkomstig.

(wordt voor altijd vervolgd)

zaterdag 14 augustus 2004

De Bubbelebim vs. Multatuli

"Van de maan af gezien zijn we allen onzichtbaar"


De Bubbelebim is terug van vakantie: plannen-->
-Bart & Ernst schrijven in de week van 16 aug, een minimaal 42.000 woorden tellend kruisgetouw/weefverhaal/spinnenboek/woordenweb
-De Bubbelebim bereidt een filmavond voor, met onder meer en onder andere
+Clarissa la Lui trouwt een bijzondere pisang?
+De Opduikelman. Die woont in een soort plas water.
+Gastoptredens van verscheidende jazz-coryfeeën. (Art Blakey gaat op zijn drumstel staan!!)
+Bijdragen van onze Mexicaanse vrienden van tv-zender Placenta Domingo.

+De Bubbelebim-vakantievideo.
-Nog meer van die dingen.
-De Eindeloze Post, De Bubbelebim communiceert binnenkort alleen nog via één post.
-De man die in een beschrijving van zijn trip blijft hangen.
-De mannen die geluiden nadoen die je niet kan nadoen.
-PTT's Dalí memorial: "Dial I for Dalí"