LIKE ONS

donderdag 7 augustus 2008

CORRESPONDENTIE 08 #1

Professius, waar bevindt u zich? In werkelijke en uberfysieke zin. Mijn eigen zelf bevindt zich wedereens in de wereld van Fervent Indolent. 'Het leven doet maar', lijkt mijn ongedrag te leuzen. En dat is prima, voorzover ik kan na gaan. Na gaan in de zin van mezelf, want ik wil geen ander meer na gaan, uitsluitend, of eerder insluitend enkel nog mijzelf volgen en uiteindelijk mezelfs zelf niet meer. Meder, zoals u zou (kunnen) zeggen. Want uw onvoorspelbaarheid is in voorbije maanden ook toegenomen in evenredio met mijn voorspelkundigheid. In het voorspel ben ik dan ook nooit Olympisch geweest. Dat niet. Het spel op zich, de knikkers, etc, hebben mij sowieso nimmer geinteresseerd. Het ging mij om winnen, de beste zijn en anders verwarring oogsten, de kogel uit de kom stoten en de lach op des mens gezicht ontgoochelen(waarmee ik overigens bedoel de lach op te wekken, niet weg te nemen). Het meedoen is het onbelangrijkste. Onvoorspelbaarheid echter! Vandaaro, mijn nieuwsvragendheid hieromtrendy. Het zou mij zeer rechtop stellen hierin antwoord vanopuit te ontgaren uweswegens(wegens uw zelfwezendheid, die bij u van zichzelfis).

Daarnevens nog deze filosofische kwestie waar ik mij plotseling interneuzeer:

WAT IS ZIJN(onderbroek)?

Alvast gecondoleerd,

Sim Sala Bubbelebim

Geen opmerkingen: